Räddningspatrull

För dina entreprenadmaskiner

Besiktning av brandsläckningssystem

Försäkringsbolaget kräver att din maskins brandsläckningsutrustning besiktigas varje år, och om den måste åtgärdas dessemellan. Till exempel om den tömts av misstag eller skadats så att du får en signal på dess varningsdisplay. Vi är auktoriserade att göra sådana besiktningar. Vid besiktning får du alltid ett protokoll/intyg.

Både i förebyggande syfte och vid eventuell skada kan komponenter behöva bytas. Till de vanligaste märkena (Dafo och Fogmaker) har vi reservkomponenter i lager.

Skönvik Maskin AB
Skönvik 338
714 94 Kopparberg

Tel: 0580-30929
Mobil: 0705-856631

info@skonvikmaskin.se